976027Česky          English
Language selection
Vybavení výměnku - sbírka

Zpracování mléka

Máselnice otočná - soudková

Máselnice otočná - soudková
V této máselnici se máslo stloukalo točením kliky z boku soudku

Máselnice šťouchací

Máselnice šťouchací
Zde se máslo stloukalo svislými pohyby držadla
Lis na tvaroh

Lis na tvaroh
zde se lisoval tvaroh v plátýnku, aby se z něj oddělila sirovátka

Zpracování lnu

Svislý kolovrátek

Kolovrat svislý
Kolovrátek ke spřádání lněné příze. Poháněn byl šlapáním nohou. Měl výměnná vřetýnka, která se dávala podle spřádaného materiálu (len,vlna,...)
Svislý kolovrátek

Kolovrat svislý
Kolovrátek ke spřádání lněné příze. Poháněn byl šlapáním nohou. Měl výměnná vřetýnka, která se dávala podle spřádaného materiálu (len,vlna,...). Vřeténko u tohoto kolovratu sloužilo ke spřádání lnu. Pozná se to podle typické kovové "podkovy" u něj.
Kolovrat vodorovný - kolečník

Kolovrat vodorovný
Tento kolovrátek se též nazýval kolečník(označení dle publikace Novopacko). Používal se ke spřádání lněné příze. Poháněny byly ručně, klikou, nebo šlapáním. Měl výměnná vřeténka, která se dávala podle spřádaného materiálu (len,vlna,...).
Tyto kolovraty se společně s vijákem používali hlavně k soukání (převíjení nití), poto se mu též říkalo sukadlo.
Trdlice

Trlice
Sloužila k lámání stébel lnu a tím oddělení dřevitých zbytků od vláken
Vochle

Vochle
Sloužila k vyčesávání vláken lnu. Ta ve sbírce pochází z roku 1832.
Vochličky

Vochličky
Sloužili k pročesávání vláken lnu
Viják

Viják
Používal se k převíjení nití společně s kolečníkem na malé cívky do útku (ty se potom navlékají do člunku). Tato činnost se nazývá soukání.
Viják

Viják - jiný typ
Používal se k převíjení nití společně s kolečníkem na malé cívky do útku (ty se potom navlékají do člunku). Tato činnost se nazývá soukání.
Moták - neboli motovidlo

Moták (“motovidlo”)
Navíjela se na něj nit a tím se odměřovala. Míval přesnou délku loket. Některé bývali dokonce cejchované.

Kuchyňské vybavení

Kachlový sporák Býval typickým vybavením venkovských stavení. Jeho praktická konstrukce umožňovala využití jednak k vytápění, ale i k vaření a pečení, za malé spotřeby paliva. Na půdě výměnku se dochovala část kachlí ze sporáku, modré barvy. Ty se mi podařilo doplnit ještě dalšími, totožnými kachlemi. Takže ve výměnku bude po jeho postavení vybudován jednotroubový kachlový sporák. Stavěný klasicky "na hlínu".
Kameninové nádobí
Kameninové nádobí
Toto nádobí, bývalo dříve velmi používané a jeho výroba měla na Novopacku tradici. Z kameniny byla vyrobena většina tehdy používaného nádobí, např.: hrnce nejrůznějších velikostí, krajáče, talíře, mísy, bábovky, lívanečníky, formy na pečení vánoček a beránků, hrníčky, atd. Toto nádobí bývalo často i drátované, čimž se zvyšovala jeho odolnost, nebo se tak opravovali poškozené kusy. Kdysi se po vesnicích pohybovali dráteníci, z velké části původem ze Slovenska, kteří toto nádobí drátovali. Postupně kameninu vytlačilo, levnější plechové smaltované nádobí. V mé sbírce tohoto nádobí je zastoupeno nádobí, z novopacka a to jak celé kusy, tak slepované, restaurované ze střepů, nalezených v okolí.
Další vybavení.
Kameninové nádobí
Další vybavení, nacházející se v kuchyni a domácnosti.

Další hospodářské vybavení

Lis na ovoce

Lis na ovoce.
Tento lis se používal k získávání šťávy z ovoce, např. při moštování jablek.

Váha decimálka

Váha decimálka.
Tato váha se dříve hojně používala v hospodářstvích k vážení plodin. Obilí, brambory, jablka. Fungovala na principu vyvažování v poměru 1:10, proto decimálka. Princip vážení byl takový, že na jedné straně byla plocha pro závaží (prkénko na řetízkách) a na větší plochu se pokládal vážený materiál. Váha má dva zobáčky, které když jsou ve vodorovné poloze vůči sobě, ukazují vyvážení závaží a vážené věci v poměru 1:10. V praxi tedy musí být pro vážení 50kg pytle použita závaží v souhrnné hmotnosti 5kg.

Klemprda

Kelmprda Tento jednoduchý stroj sloužil k "sekekání" korálí, ze skleněných tyček. Skládá se z rámu se sedátkem, dřevěného kola, které se roztáčelo šlapáním a vřeténka s brusem. Šlapáním se roztočilo vřeténko s brusem a přitlačením na něj se ze skleněné tyčky "odsekl" požadovaný kousek. Všechny korálky musely být stejně dlouhé. Dříve si takto přivydělávalo mnoho domácností v podkrkonoší. Klemprda ve sbírce bohužel není kompletní. Je to jen rám se sedátkem.

Venkovní vybavení

Suché WC - Kadibudka

Suché WC - Kadibudka
Toto wc bylo součástí výměnku. Dnes už je zrekonstruované.

Holubník

Holubník Nejrůznější holubníky mají na české vesnici dlouhou tradici. Holuby a holoubata bývali vždy jedním z tradičních českých pokrmů. Využívalo se tak plně toho, co se v hospodářství vyprodukovalo "co nesežrala slepice sežral holub". A tak nic nepřišlo na zmar. Holubníky bývali opatřeny dvířky, aby si mohl nový pár zvyknout, na nový domov a vracel se. Holubník byl původně soušástí stodoly usedlosti. Později bude připevněn k výměnku. Prošel rekonstrukcí.

Pište mi na můj E-mail: