976051Česky          English
Language selection

Počátky příjmu rozhlasu na Novopacku.

  - V Novopackém okrese se konala první veřejná přednáška o rádiu s ukázkami dne 10. listopadu 1923 v sále Pivovarského hotelu (hotel Centrál)(v Československu zahájeno vysílání 18.května 1923).

  - První stanici rádiovou v Nové Pace měla firma B. Schnabel v Nové Pace v roce 1924. Sídlo firmy bylo v dnešní poliklinice.

 V roce 1927 bylo v obvodu zdejšího poštovního úřadu přihlášených 166 stanic. V roce 1928 klesl počet na 157. Příčinu, proč místo vzrůstu nastává úbytek, nutno hledati v nesnadnosti udržování přístroje a snad i v nepochopení účelu rozhlasu.

 Při vzdálenosti as 90km od vysílací stanice nutno pro hlasitou a zřetelnou reprodukci užívati strojů nejméně s třemi žárovkami. Posluchači, kteří si opatřili stroje méně výkonné, neuspokojeni je prodávají. Dobrá přijímací stanice pro zdejší poměry vyžaduje nákladu as 2000 Kč a roční vydání nutno počítati asi 400Kč. To ovšem předpokládá, že nezničíme některou žárovku, nebo zdroj neopatrností, nebo z neporozumění. Při nesprávném zacházení vyžaduje přijímací stanice velmi častonákladné opravy.  Pro poučení amatérů byl v roce 1926 zřízen při Husově okresním osvětovém sboru odbor, který jistě vykonal mnoho pro začátečníky, nenašel však dostatečného porozumnění u všech a k jejich škodě zaniká. Radioamatérství má velmi mnoho sympatických vlastností. Podporuje všestranné vzdělání, učí svědomitě a pečlivě pracovati a vrací členy rodiny rodině. Ani národohospodářsky nelze podceňovati radioamatérství. Dobře sestavená stanice nejen nahradí, ale často předčí mnohé tovární výrobky a vydání začátečníkovo jest jistě vyváženo často větším vydáním za zábavu néně ušlechtilou. Budoucnost radiofonie ukáže, jak jest důležitou složkou života. Přednášky, hudba budou doplněny obrazy nejen tak, jak dnes je můžeme zachycovati, nýbrž i celým dějem.

V roce 1928 bylo na Novopacku 338 předplatitelů, z nichž připadlo na obvod pošty Nová Paka 157, Lázní Bělohradu 98, Staré Paky 49, Pecky 9, Dolní Kalné 24, Čisté 5.

 

použitá literatura: Novopacko vlastivědná monografie okresu III (rok 1929)Fotka, kterou mi zaslala Ivana Lukášková. Je na ní jeji praděda a děda Jan Zejda.
Mělo by to být foceno v Nové Pace, v ulici Prokopa Holého 628. Je nejspíš z doby okolo roku 1928. Na obrázku je vidět, jak amplion, tak sluchátka. Jsou zde vyfoceny i baterie, anodová + žhavící a dva "náruživý posluchači"

Prodejci rádií v Nové Pace (40. léta)

Kubín rádio
Kubín rádio
Mühl rádio

Dům nedaleko novopackého náměstí, kde sídlila firma Mühl rádio.