808589Česky          English
Language selection
Galerie fotek výměnku

Exterier

Pohled od východu Pohled od východu

Čelní okna

Čelní okna
Čelní okna světnice, pohled od jihu.
Nároží

Nároží
Nároží, pohled od východu.
Pohled od severu

Pohled od severu
Pohled na výměnek ze severní strany.
Parapet

Parapet
Detail ozdobné profilace parapetu.


Interier

Pohled od severu

Čelní okna
Čelní okna světnice, pohled z vnitřku.
Komora

Komora
Na obrázku je vidět povalový strop komory
Okénko

Větrací okénko
Detail větracího okénka v komoře
Komora

Strop v komoře
Detail stropu komory, v místě, kde jím prochází schodiště na půdu.
Chodba

Chodba
Pohled do chodby. Od tud se vstupovalo do všech částí výměnku - světnice, komory, sklepa, dřevník. Dyla dlážděna cihlovou dlažbou.
Schodiště

Schodiště
Schodiště do půdního prostoru.
Dveře

Dveře do dřevníku.
Dveře sloužící ke vstupu do dřevníku. Nedaleko nich je v podlaze vstup do sklepa. Ten byl chráněn dřevěným poklopem.
Komín

Komín
Detail prostupu komína povalovým stropem chodby. V místech, kde přerušuje povaly je přišroubována na stropě podpěra, která je podepírá.
Dveře

Dveře do komory.
Dveře do komory. Uspořádání trámů u vstupu do komory.
Klenba

Klenba sklepa.
Klenba sklepa je provedena z cihel a zdi z kamene.

Přesun výměnku - demontáž.

Štít

Štít
Štít po odstranění tašek. Pohled ze vnitř.

Strop komory

Strop komory.
Strop komory po odstranění shnilé části, která tvořila zhruba polovinu části stropu nad komorou.

Strop

Strop komory.
Strop komory detail napojení kuláčů na stěnu.

Bez tašek

Střecha výměnku.
Střecha výměnku po odstranění tašek.

Pište mi na můj E-mail: