808589Česky          English
Language selection

Můj Betlém

Historie: Před asi pěti lety jsme u babičky na půdě objevily torzo starého betlému. Bylo to v krabici a většina figurek byla rozbita. Nedalo mi to a postupně jsem hledal, které "díly" patří ke které figurce. Co šlo jsem slepil. Postupně jsem začal dořezávat chybějící kusy a domalovávat. Postupně jsem se dozvěděl, že se jedná o Kralický betlém a začal jsem se více zajímat o to, jak se vyráběly. Inspirován stavbami v těchto betlémech jsem začal vyrábět své vlastní stavby inspirované budovami z Nové Paky. Postupně jsem i začal vyřezávat svoje vlastní figurky. Trochu jsem poupravil technologie tak, aby vyhovovaly mím podmínkám. Dřevo používám smrkové, pokuď možno s léty dál od sebe. Ruce se dolepují a také je vyřezávám ze smrkového dřeva. Při řezbě se musí brát v úvahu léta dřeva. Po vyřezání a slepení figurku přetřu rozředěným "dřevokitem" a vybrousím. Na malování používám akrylové barvy, které vhodně míchám, nebo silně ředím podle požadovaného odstínu a lesku.