976032Česky          English
Language selection

Můj Betlém

Historie mého řezání: Před několika lety jsme u babičky na půdě objevily torzo starého betlému. Bylo to v krabici a většina figurek byla rozbita. Nedalo mi a postupně jsem hledal, které "díly" patří ke které figurce. Co šlo jsem slepil. Postupně jsem začal dořezávat chybějící kusy a domalovávat. Časem jsem se dozvěděl, že se jedná o Kralický betlém a začal jsem se více zajímat o to, jak se tyto betlémy vyráběly. Inspirován stavbami v těchto betlémech jsem začal vyrábět své vlastní stavby inspirované budovami z Nové Paky. Postupně jsem i začal vyřezávat svoje vlastní figurky. Trochu jsem poupravil technologie tak, aby vyhovovaly mím podmínkám. Dřevo používám smrkové, pokuď možno s léty dál od sebe, které umožňuje snadnější řezbu. Ruce, které vyřezávám ze smrkového dřeva a detaily (klobouky, tašky, atd...) z papíru se k figurám dolepují. Při řezbě se musí brát v úvahu léta dřeva. Po vyřezání a slepení figurku přetřu rozředěným "dřevokitem" a vybrousím. Ten používám jako náhradu za plavenou křídu. Na malování používám akrylové barvy, které vhodně míchám, nebo silně ředím podle požadovaného odstínu a lesku.
Mnou opravený a doplněný betlém se pravidelně účastní výstav betlémů v novopackém Suchardově domě.
Celkový pohled na opravený a doplněný betlém.


Část figurek z mé tvorby.


Vyřezávaný ptáček inspirovaný vzory lidových řezbářů. Smrkové dřevo, polychromováno.