976037Česky          English
Language selection
Znovupostavení výměnku.

Budování základů

Výkop pro základy výměnku

Výkop pro základy výměnku.
Dne 1.5.2018, bylo započato s výstavbou. Byly zaměřeny základy a ještě téhož dne byly vyhloubeny. Dne 2.5.2018, byl přivezen písek na stavbu.

Vybetonované základy

Betonování základů.
Během několika dnů se podařilo vybetonovat základy pod celým výměnkem.

Kamenná podezdívka

Kamenná podezdívka.
Po vybetonování základů se navozil kámen na podezdívku a bylo započato její vyzdívání. Vyzděním podezdívky skončily stavební práce v roce 2018.

Náhrady vadných trámů.

Náhrady vadných trámů.
Dne 1.5.2019 byla zahájena stavba roubené části. Nejprve se musely nahradit vadné spodní trámy, které se z části doslova rozpadly.

Započato sestavování roubené části.

Sestavená spodní část roubení.
Po výměně spodních podehnilých trámů se mohlo začít s postavením roubené části.

Roubenná část

Roubenná část
Téměř hotová spodní roubená část byla sestavena dne 24.6.2019.

Pište mi na můj E-mail: