976026Česky          English
Language selection

Museum venkova - Výměnek

Konstrukce objektu
Celá konstrukce výměnku je roubená na takzvané rybinové spoje. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu již novější nejspíše z konce 19.století byly ve stavbě použity hřebíky. A to jak kované, tak klasické strojní, jako známe dnes. Byly použity ve vazbě, v okenních otvorech, k připevnění pozednice a poslední řady roubení ke stropním trámům a samozřejmě k připevnění všech prken bednění.


Rozvržení objektu
Výměnek byl koncipován jako dvouprostorový objekt skládající se z komory a světnice, mezi nimiž byla chodba odkud byl přístup do sklepa a dřevěného přístřešku - dřevníku. Orientační nákes rozvržení stavby.


Konstrukce oken.

Okenní otvory jsou konstruovány tak, že na spodní trám je přibito prkno parapetu. V něm jsou udělány dva zádlaby pro svislé latě po boku otvoru, ke kterým jsou břibity trámy stěny. Latě jsou vrchem ukotveny, dlaby v trámu procházejícím nad otvorem. Do tohoto otvoru potom byla vložena špaletová okna. Zbylá místa byla vyplněna mazaninou. nákes okenního otvoru v trámové stěně
nákes okenního otvoru se vsazeným špaletovým oknem


Bedněné štíty.
Stavba měla jednoduše bedněný štít s prkny na sráz, se spárami krytými svislými latěmi. Oba štíty byly konstruovány totožně, s dvěma větracími okénky.
Rozložení prken v bedněném štítu.


Zajímavosti.
Mezi zajímavé nálezy z demontáže patří nález dřevařské značky FT s korunkou, na trámu. Při brouzdání internetem jsem nalezl podobnou značku na fotografiích z Babákova mlýna v nedaleké Bradlecké Lhotě
Vyražená značka na trámě