976032Česky          English
Language selection

Miloš Kraus

  Vystudoval jsem střední školu v Nové Pace, obor mechanik elektronik. V Nové Pace také žiji a odtud, nebo z blízkého okolí pochází většina přijímačů z těchto stránek. Je mi přes 30 let a radiopřijímače sbírám už asi 15 let, ale to jsem přijímače sbíral spíše sporadicky (nebyli finanční prostředky a možnosti, hlavně prostorové). Na plno jsem se do sbírání přijímačů pustil po ukončení základní vojenské služby v říjnu roku 2003. Nyní jich vlastním kolem 200 kusů. Převážně od firmy TESLA, na kterou jsem se původně zaměřoval, ale v poslední době jsem přešel na starší přijímače. Plánuji utvoření sbírky všech základních typů přijímačů TESLA a u starších přijímačů bych chtěl mít alespoň několik zástupců od každého výrobce přijímačů působícího na území bývalého Československa. Není to úkol lehký, protože na našem území existovalo neuvěřitelné množství výrobců radiopřijímačů. A to jak větších, či menších tuzemských, tak i zahraničních, kteří na našem území měli své filiálky. Z našich výrobců jsou to jmenovitě např.: Mikrofona, Empo, Telegrafia, Iron, Rel, Markofon, Palaba, Bezdra, Titan, Havel, Zenit, Telektra, ETA, a mnoho dalších firem. Některé z nich neobstáli v náročné konkurenci a ukončili svoji činnost, jiné pokračovali ve své činnosti až do znárodnění v druhé polovině čtyřicátých let, kdy se z nich stal národní podnik Tesla. Ze zahraničních firem je to Hlavně Philips, Telefunken (na našem území se vyráběly před válkou přijímače Telefunken firmou Radiotechna - byly označeny nápisem SYSTEM TELEFUNKEN,) Radiopřijímače se nesnažím opravit za každou cenu, ale kladu důraz na originalitu, to znamená, zachovat původní součástkovou základnu a lampy. S tím je spojeno i to, že u většiny přijímačů nekladu důraz na funkčnost. V prvních hodinách roku 2008 poničil moji sbírku požár od zbloudilé rachejtle. Zničena a poškozena byla spoustu přijímačů. V současné době se věnuji přípravě nových, větších prostor na vystavení radiopřijímačů a postupným opravám poškozených přijímačů. Vlastním knihu od ing. Miloslava Baudyše Československé přijímače a od Eduarda Kottka knihy Československé rozhlasové a televizní přijímače díly 1 - 4. A tak pokud by někdo potřeboval poslat zapojení některého radiopřijímače obsaženého v těchto knihách, jsem ochoten mu ho naskenované poslat E-mailem. Také jsem členem Historického radioklubu československého.

Pište mi na můj E-mail: