976052Česky          English
Language selection
Má sbírka |   | Najít... 

Logo
Iron radio
Ing. Galoda &spol.
Brno - ?idenice


Náhled Beta
(Rok výroby: 1938/39)
Náhled Delta
(Rok výroby: 1940/41)
Náhled Gamma
(Rok výroby: 1938/39)
Náhled Gamma 40
(Rok výroby: 1939/40 )
Náhled Kvinta
(Rok výroby: 1948/49)
Náhled Penta
(Rok výroby: 1942)
Náhled Penta Luxus
(Rok výroby: 1947/1948)
Náhled Rex
(Rok výroby: 1936/37)
Náhled 407
(Rok výroby: 1934/1935)