935832Česky          English
Language selection
Má sbírka | Tesla n.p. |  Předchozí |   | Najít... 

Tesla n.p.-logo    4002 A
Rok výroby: 1954/57
Elektronky: 8x 6F32, 2x 6B31, 6BC32, 2x 6L31, 3x 6CC31, 6L50, 6Z31, 1Y32T, 2x AZ4, 2x ECH21, EM11, 25QP20
Popis:
       Přímozesilující televizní přijímač pro 1. kanál čs. tv. normy s mezinosným zpracováním zvukového doprovodu a rozhlasovým doplňkem - ?estiobvodovým superhetem (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Přímá synchronizace obrazu, elektromagnetické vychylování a zaostřování obrazu, kulatá obrazovka o prům. 25 cm. Dřevěná skříň, bakelitový rámeček, skleněná stupnice, přední stěna pota?ená brokátem, dvě ozdobné dřevěné li?ty. Přepínání příjmu rozhlasu, TV zvukového doprovodu a televize přepínačem ?havení příslu?ných obvodů přijímače a vy??ího anodového napětí při provozu obrazové části.

Ke konci výroby do?lo ke změně patic elektronek z bakelitových s kovovou objímkou na pertinaxové se stínícím plechem. Přijímače se amatérsky i servisně předělávaly na vět?í obrazovky s úhlopříčkou 35 cm, vycházely návody na přestavby jednotlivých stupňů včetně úpravy na superhet.

K přijímačům se dodával anténní zesilovač, kterým bylo mo?no zvý?it citlivost přijímače z dosavadních 1,5mV na cca 100 uV za cenu mírné zhor?ení kvality obrazu. Zesilovač se namontoval přímo do televizoru k vrchní části skříně a napájel se přímo ze zdroje přijímače. Obsahoval dvě elektronky 6F32.
Obr